Zprávičky dobroučské farnosti

Jedná se o farní zpravodaj, který vychází jednou měsíčně, vždy každou první neděli v měsíci, pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Uzávěrka příspěvků bývá o týden dřív (konkrétní datum je k dispozici v tiráži na poslední stránce Zpráviček). Vyjímku tvoří letní prádzniny, kdy Zprávičky vychází v červenci jako dvojčíslo také pro srpen.
 
Pravidelnou součástí Zpráviček bývá Slovo duchovního správce, zápis z pastorační rady a aktuální měsíční rozpis bohoslužeb. Dále je zde prostor také pro Vaše články, které nám zašlete nejlépe před uzávěrkou elektronicky, osobně nebo poštou na oficiální kontakty.
 
Technickou realizaci Zpráviček v současné době zajišťuje Pavel Dušek.

Aktuálně

09.01.2022 11:49

Drazí bratři a sestry,

vstupujeme do nového měsíce a zároveň je to i vstup do nového roku. Prožili jsme vánoční svátky, kdy jsme se radovali z narození Božího Syna v Betlémě. Bůh, který se neváhal stát jedním z nás a přijímá celé naše lidství. My víme, čeho všeho je člověk schopen, ať ve své velikosti, nebo také odvrácené tváře, když se sníží k podlosti. V Ježíši Kristu můžeme vidět velikost a oslavu lidství, které dokáže spolupracovat s Božím plánem, jak jsme k tomu byli na počátku stvořeni. Stejnou velikost lidství můžeme vidět i v životě Panny Marie, která dokázala stejně jako její Syn dokonale spolupracovat na Božím díle spásy.  
Nový rok je pro nás právě příležitostí spolupracovat na Božím díle spásy nejen naší osobní, ale i spásy druhých. Jedno francouzské přísloví praví, že v každém loučení je i kus umírání. Jestliže jsme se na Silvestra rozloučili s uplynulým rokem, znamená to i pro nás kousek umírání. Pravá křesťanská odezva na tuto situaci je v naději, která je v dosažení věcí budoucích, i když někdy nesnadno dosažitelných, ale zato možných. Zatímco pohled do minulosti nemusí být vždy radostný, pohled do budoucnosti by měl být naplněn nadějí. Naděje je božská cnost, ale i lidská.
Ať je tedy v novém roce pro nás naděje, Bohem darované očekávání věčné blaženosti, spojeno s naším úsilím hledat nezbytné prostředky pro ono dosažení věčné blaženosti.
Přeji všem požehnaný rok 2022.

P. Tomáš Fiala

Zprávičky dobroučské farnosti se zápisem pastorační rady a měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště.

1 | 2 >>