Zprávičky dobroučské farnosti

Jedná se o farní zpravodaj, který vychází jednou měsíčně, vždy každou první neděli v měsíci, pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Uzávěrka příspěvků bývá o týden dřív (konkrétní datum je k dispozici v tiráži na poslední stránce Zpráviček). Vyjímku tvoří letní prádzniny, kdy Zprávičky vychází v červenci jako dvojčíslo také pro srpen.
 
Pravidelnou součástí Zpráviček bývá Slovo duchovního správce, zápis z pastorační rady a aktuální měsíční rozpis bohoslužeb. Dále je zde prostor také pro Vaše články, které nám zašlete nejlépe před uzávěrkou elektronicky, osobně nebo poštou na oficiální kontakty.
 
Technickou realizaci Zpráviček v současné době zajišťuje Pavel Dušek.

Aktuálně

03.03.2020 23:27

Drazí bratři a sestry,

od začátku kalendářního roku se radujeme a veselíme, ale náš život není jenom samá radost. Tato období nyní končí, protože tento týden vstupujeme do postní doby. Postní doba je dobou usebrání, kdy s Pánem se chceme ztišit před hlukem světa a snažit se vstoupiti do Ježíšovy blízkosti v ústraní. Pro katechumeny je toto období poslední přípravou před přijetím křtu a samotném přivtělení ke Kristu. My jsme už pokřtění, ale toto přivtělení můžeme stále znovu promýšlet, obnovovat a prožívat. Při liturgii zmrtvýchvstání na konci postní doby obnovíme své křestní vyznání a to pro nás už má být v tomto životě příslibem věčného života.
Církev nám nabízí podivuhodné prostředky pro prožití následujícího období a těmi jsou modlitba, půst a almužna. Ať se nám daří využít prostředky i čas, který je před námi k našemu současnému i budoucímu užitku a i životu.
Požehnanou dobu postní přeje

P. Tomáš Fiala

Zprávičky dobroučské farnosti s měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště

  

1 | 2 >>