Zprávičky dobroučské farnosti

Jedná se o farní zpravodaj, který vychází jednou měsíčně, vždy každou první neděli v měsíci, pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Uzávěrka příspěvků bývá o týden dřív (konkrétní datum je k dispozici v tiráži na poslední stránce Zpráviček). Vyjímku tvoří letní prádzniny, kdy Zprávičky vychází v červenci jako dvojčíslo také pro srpen.
 
Pravidelnou součástí Zpráviček bývá Slovo duchovního správce, zápis z pastorační rady a aktuální měsíční rozpis bohoslužeb. Dále je zde prostor také pro Vaše články, které nám zašlete nejlépe před uzávěrkou elektronicky, osobně nebo poštou na oficiální kontakty.
 
Technickou realizaci Zpráviček v současné době zajišťuje Pavel Dušek.

Aktuálně

06.02.2021 18:14

Drazí bratři a sestry,

máme za sebou první měsíc nového roku a vstupujeme do druhého měsíce. Vládní opatření jsou stále v platnosti v nejvyšším stupni a zdá se, že jen tak se opatření nezbavíme. V polovině února vstoupíme do postní doby. Díky vládním opatřením, které musíme dodržovat, můžeme říci, že postní dobu už prožíváme delší dobu a asi ještě nějaký čas bude trvat.

Postní doba nám připomíná Ježíšův čtyřicetidenní pobyt na poušti. Po čtyřicet dní je Ježíš na poušti sám a na konci přichází Satan, aby ho pokoušel. My jsme taky možná už unavení všemi opatřeními, které máme dodržovat. Nenechme se unavit a mějme stejnou vnitřní sílu a svobodu vůči všem pokušením, jakou měl náš Pán. Postní doba také připomíná čtyřicet roků putování vyvoleného národa pouští do zaslíbené země. My máme velkou naději, že pandemie tak dlouho trvat nebude.

Přeji Vám požehnaný postní čas

P. Tomáš Fiala

Zprávičky dobroučské farnosti se zápisem pastorační rady a měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště.

1 | 2 >>