Zprávičky dobroučské farnosti

Jedná se o farní zpravodaj, který vychází jednou měsíčně, vždy každou první neděli v měsíci, pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Uzávěrka příspěvků bývá o týden dřív (konkrétní datum je k dispozici v tiráži na poslední stránce Zpráviček). Vyjímku tvoří letní prádzniny, kdy Zprávičky vychází v červenci jako dvojčíslo také pro srpen.
 
Pravidelnou součástí Zpráviček bývá Slovo duchovního správce, zápis z pastorační rady a aktuální měsíční rozpis bohoslužeb. Dále je zde prostor také pro Vaše články, které nám zašlete nejlépe před uzávěrkou elektronicky, osobně nebo poštou na oficiální kontakty.
 
Technickou realizaci Zpráviček v současné době zajišťuje Pavel Dušek.

Aktuálně

09.04.2019 20:15

Drazí farníci,

máme postní dobu, která nás vyzývá k obrácení nejrůznějšími způsoby. Je to výzva samotného Ježíše, který se obracel k celému izraelskému národu. Myslím si, že pokud se snažíme prožívat postní dobu opravdově, tak už můžeme vidět plody svého postního snažení ve svých životech.

Mnohokrát slyšíme události, příběhy, které každého z nás vybízejí k obrácení, možná se i někdy rozhodneme pro určité změny v životě, ale mnoho lidí na to může klidně namítnout, že to není tak důležité a naléhavé, jak se to zdá. Raději to udělám až zítra, dnes na to nemám čas. Raději až jindy.

Nejjednodušší je začít co nejdříve, obrátit se dnes. Ne zítra. Ne jindy. Sami ze své zkušenosti víme, že odložená záležitost se postupem času stává stále větším břemenem. Měl jsem možnost se setkat s člověkem, který kouří.  To sice není nic až tak výjimečného a právě jsme se dostali k tomu, jak je to těžké přestat s tím, kolikrát to zkoušel, jak dlouho to vydržel a pod jakými okolnostmi se zase ke kouření vrátil. Kde se u někoho bere ta síla, že dokáže přestat, že dokáže skončit?

Bůh není ten, který nás chce rychle potrestat za naše přestupky. Naopak, Bůh je trpělivý a poskytuje dostatek času a šancí k obrácení. Doba postní nám dává příležitost dobře se připravit na slavení velikonočního tajemství a jednou pohlédnout do tváře našeho Boha.

P. Tomáš Fiala

Celé Zprávičky dobroučské farnosti s orientačním měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště. Týdenní přehled bohoslužeb na vývěsce kostela nebo zde na webu v sekci Bohoslužby má přednost před měsíčním rozpisem.

  

1 | 2 >>