Zprávičky dobroučské farnosti

Jedná se o farní zpravodaj, který vychází jednou měsíčně, vždy každou první neděli v měsíci, pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Uzávěrka příspěvků bývá o týden dřív (konkrétní datum je k dispozici v tiráži na poslední stránce Zpráviček). Vyjímku tvoří letní prádzniny, kdy Zprávičky vychází v červenci jako dvojčíslo také pro srpen.
 
Pravidelnou součástí Zpráviček bývá Slovo duchovního správce, zápis z pastorační rady a aktuální měsíční rozpis bohoslužeb. Dále je zde prostor také pro Vaše články, které nám zašlete nejlépe před uzávěrkou elektronicky, osobně nebo poštou na oficiální kontakty.
 
Technickou realizaci Zpráviček v současné době zajišťuje Pavel Dušek.

Aktuálně

05.01.2020 17:38

Drazí bratři a sestry,

prožíváme vánoční dobu, kdy jsme si připomínali narození Pána Ježíše v Betlémě. Josef s Marií
putují do Betléma, aby byli sečteni v rámci rodu, ze kterého Josef pocházel. Je to doba, kterou by
možná raději Panna Maria prožívala v bezpečí svého domova než na cestách. Jistě v Betlémě
hledali přístřeší nějakého domu, ale u nikoho ho nenalezli, a proto se narození Božího Syna
odehraje za městem v jeskyni. Přesto to Boží Slávě nic neubírá. Prostí pastýři, kteří nocují v té
krajině spolu se svým stádem, se tak jako první dozvídají, kdo se to narodil, a mohou se přijít
poklonit Pánu.
Cestu do Betléma najdou i mudrci od východu, kteří nevědí, kde se má nově narozený král
narodit, ale hvězda je tam bezpečně dovede. Dokonce i Herodes se zajímá, kde se má nový král
narodit, ale úplně s jiným úmyslem. Proto nazaretská rodina utíká do Egypta, aby zachránila Božímu
Synu život.
Přiznejme si, že to nebyla vždy idylická situace, ale realita života, kterou zakoušíme také my
ve svých životech, ale přesto můžeme jít po Božích cestách, tak jak to dokázala Svatá rodina.
Hojnost Božího požehnání v roce 2020 Vám vyprošuje

P. Tomáš Fiala

Celé Zprávičky dobroučské farnosti s orientačním měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště. Aktuální týdenní přehled bohoslužeb na vývěsce kostela nebo zde na webu v sekci Bohoslužby má přednost před měsíčním rozpisem.

  

1 | 2 >>