Zprávičky dobroučské farnosti

Jedná se o farní zpravodaj, který vychází jednou měsíčně, vždy každou první neděli v měsíci, pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Uzávěrka příspěvků bývá o týden dřív (konkrétní datum je k dispozici v tiráži na poslední stránce Zpráviček). Vyjímku tvoří letní prádzniny, kdy Zprávičky vychází v červenci jako dvojčíslo také pro srpen.
 
Pravidelnou součástí Zpráviček bývá Slovo duchovního správce, zápis z pastorační rady a aktuální měsíční rozpis bohoslužeb. Dále je zde prostor také pro Vaše články, které nám zašlete nejlépe před uzávěrkou elektronicky, osobně nebo poštou na oficiální kontakty.
 
Technickou realizaci Zpráviček v současné době zajišťuje Pavel Dušek.

Aktuálně

04.11.2020 10:33

Drazí bratři a sestry,

prožíváme nelehké chvíle kolem nás a většině z nás se proměnil život podle opatření, která jsou právě v platnosti. Mysleme i na ty, kteří jsou nemocní, a na ty, kteří se při výkonu svého povolání o nemocné nebo rizikové skupiny lidí starají. Sice je hodně omezen fyzický kontakt, ale dnešní doba a komunikační prostředky nám umožňují jednoduchou komunikaci na dálku ze svého domova. Můžeme tak zůstat v kontaktu se svými blízkými, i když jsou v platnosti nejrůznější vládní opatření.
Zároveň v tyto dny vzpomínáme na naše zemřelé, kteří už pozemskou poutí prošli a dostali se do jejího cíle. Když se díváme na jejich život, tak určitě také nebyl jednoduchý. Každá doba má svoje těžkosti, kterými si musí každá generace projít a v nich obstát. Tak i my máme ve svém životě obstát, a to právě i skrze tyto chvíle, které jsme si ještě před nedávnem nedokázali vůbec představit, jak moc by mohl být náš život z ničeho nic omezen a proměněn. Život našich zemřelých je jistě proměněn, a to k oslavě Boží. Ať jsme také jednou připočteni k tomu zástupu, který patří na Boží tvář. „Kdo jsou tihle zde v bílém rouchu a odkud přišli?“ Odpověděl jsem mu: „Můj pane, to víš ty.“ Řekl mi: „To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení; roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi.“
(Zj 7,14)
Požehnaný dušičkový čas přeje

P. Tomáš Fiala

Zprávičky dobroučské farnosti s měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště.

1 | 2 >>