Zprávičky dobroučské farnosti

Jedná se o farní zpravodaj, který vychází jednou měsíčně, vždy každou první neděli v měsíci, pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Uzávěrka příspěvků bývá o týden dřív (konkrétní datum je k dispozici v tiráži na poslední stránce Zpráviček). Vyjímku tvoří letní prádzniny, kdy Zprávičky vychází v červenci jako dvojčíslo také pro srpen.
 
Pravidelnou součástí Zpráviček bývá Slovo duchovního správce, zápis z pastorační rady a aktuální měsíční rozpis bohoslužeb. Dále je zde prostor také pro Vaše články, které nám zašlete nejlépe před uzávěrkou elektronicky, osobně nebo poštou na oficiální kontakty.
 
Technickou realizaci Zpráviček v současné době zajišťuje Pavel Dušek.

Aktuálně

01.07.2021 17:34

Drazí bratři a sestry,

máme za sebou první polovinu kalendářního roku 2021 a před námi se otvírají na začátku druhé poloviny roku prázdniny a čas dovolených. O druhé polovině se většinou říká, že uteče rychleji než ta první polovina.

V teologii se rozlišuje čas chronos a kairos. Chronos je ten čas, který objektivně měříme, přesně určujeme a je stále stejně dlouhý. To jsou dva měsíce prázdnin, a to jak nám subjektivně utečou, co všechno prožijeme, co se nám přihodí, se dá hodnotit z pohledu kairosu. Času, který nám dává Bůh, a je to čas milosti pro naplnění našeho životního poslání. Z tohoto pohledu je pro děti čas prázdnin časem milosti, na který jsem se vždy těšil, protože byly prázdniny. I pro nás dospělé to má být čas milosti, trochu jiný čas v době dovolené, než jak je tomu během zbytku pracovního roku.

Bůh jistě o prázdninách a dovolených čeká na setkání s námi. On sám je sice ve věčnosti, kde čas pozbyl svého významu, ale Bůh čas stvořil a do dějin vstupuje skrze svého Syna. Ať jsou pro nás nastávající měsíce časem milosti, setkání a načerpání, možná doplnění toho, co potřebujeme pro náš další život.

P. Tomáš Fiala

Zprávičky dobroučské farnosti se zápisem pastorační rady a měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště.

1 | 2 >>