Zprávičky dobroučské farnosti

Jedná se o farní zpravodaj, který vychází jednou měsíčně, vždy každou první neděli v měsíci, pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Uzávěrka příspěvků bývá o týden dřív (konkrétní datum je k dispozici v tiráži na poslední stránce Zpráviček). Vyjímku tvoří letní prádzniny, kdy Zprávičky vychází v červenci jako dvojčíslo také pro srpen.
 
Pravidelnou součástí Zpráviček bývá Slovo duchovního správce, zápis z pastorační rady a aktuální měsíční rozpis bohoslužeb. Dále je zde prostor také pro Vaše články, které nám zašlete nejlépe před uzávěrkou elektronicky, osobně nebo poštou na oficiální kontakty.
 
Technickou realizaci Zpráviček v současné době zajišťuje Pavel Dušek.

Aktuálně

12.10.2019 13:27

Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do měsíce října, ve kterém jsou katoličtí křesťané vybízeni k modlitbě růžence. Růženec se může zdát jako modlitba dlouhá a stále se opakující, ale pokud se člověk dokáže nad toto povznést, tak cílem každé modlitby je vstoupit do Boží blízkosti. Modlitba není jenom naše rozmluva s Bohem, ale sám Bůh také může promlouvat k nám. To jsou vzácné chvíle a tím můžeme už za života předjímat to, co nás čeká na věčnosti. Pokud někdo raději poznáváte Boha skrze stvoření kolem nás, tak si můžete všimnout, jak pole jsou sklizena a na některých je zaseto na sklizeň, která bude až příští rok. Bůh dává růst a zrát plodinám, které pěstujeme. Skrze ně si uchováváme pozemský život, ale dobře víme, že i náš život roste a zraje k setkání s ním tváří v tvář.
Přeji požehnaný čas

P. Tomáš Fiala

Celé Zprávičky dobroučské farnosti s orientačním měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště. Aktuální týdenní přehled bohoslužeb na vývěsce kostela nebo zde na webu v sekci Bohoslužby má přednost před měsíčním rozpisem.

  

1 | 2 >>