Agapé

Nedělní agapé je možnost, jak se sejít, vstřebat dojmy z nedělní slavnosti, popovídat si a ochutnat něco dobrého k snědku. Agapé je totiž označením pro „hody lásky“. Tento výraz pochází z doby raného křesťanství, kdy společné stolování provázelo bohoslužbu jako výraz vzájemnosti a starosti o chudé. Dnes se tak označují neformální setkání po nedělní mši svaté spojená s občerstvením. Ani u nás už se věřící nemusí shlukovat před kostelem, ale mohou využít sál v D-centru. Přijďte okusit kus nedělní pohody i vy. Vždy máme něco dobrého k snědku a vždy vás někdo ochotný obslouží.

Od února 2015 začne naše Agapé fungovat s novými pravidly. Bude otevřené každou neděli, a pokud nebude otevřené (z důvodu soukromé či jiné akce), dozvíte se to při ohláškách a na nástěnce vzadu v kostele. Opět nabízíme možnost navštívit s malými dětmi „Krteček“, a to vždy při dětské mši svaté (dle zájmu), příspěvek 10Kč za dítě/rodinu. V předsíni u hlavního vchodu na nástěnce bude také tabulka s dalšími aktuálními informacemi.

V současnosti si obsluhu nedělního Agapé rozdělilo několik skupin dobrovolníků.

Aktuálně

30.06.2021 12:42

Agapé se opět otevírá! Jedna skupinka dobrovolníků nám odpadla – prosím oslovte někoho ze svého okolí, třeba se najde náhrada.
Prozatím neobsazené místo bude bez agapé.

DATUM

AGAPÉ SKUPINKA

PROMÍTÁNÍ

OBČERSTVENÍ

4. 7.

mládež

 

palačinky

11. 7.

Mlynářovi/Matějíčkovi

 

buchty

18. 7.

Novákovi

 

párky

25. 7.

Štěchovi

Duškovi

Agapé není, soukromá akce

 

1. 8.

Skalickovi

 

zákusky

8. 8.

Hledáme pomocníky!

 

 

15. 8.

Jakubcovi

Mikyskovi

 

topinky

22. 8.

 

Kapounovi

 

buchty

29. 8.

mládež

 

palačinky

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kdy otevíráme?

Agapé otevíráme v D-centru obvykle v neděli od 10 – 12 hod (viz farní kalendář). Letos jsme zařadili novinku: jednou za 14 dní se střídá agapé „povídací“ s agapé „promítacím“.