Archiv článků

02.02.2020 00:29
Děkuji všem, kteří se jakkoli zapojili do průběhu letošní tříkrálové sbírky – koledníkům, vedoucím skupinek, všem dárcům, i těm, kteří nás provázeli svou modlitbou. Celkový letošní výtěžek sbírky v Dolní Dobrouči (včetně Horní Dobrouče a Lanšperka) je 110 059 Kč. M. Skalická
02.02.2020 00:26
Od pátku 7. února se bude konat každý první pátek v měsíci moderovaná adorace. Jste zváni strávit čas před Nejsvětější svátostí s modlitbou a duchovní hudbou. Začátek adorace je v 17:00 hodin, naváže na ni mše svatá. Hudebníci, kteří byste měli chuť přispět k tomuto programu,...
02.02.2020 00:25
11. 1. 2020 se ve skautské klubovně v Letohradě na Kunčicích konalo setkání Děti, víra a rodina, jehož hlavním cílem bylo zamyslet se nad tím, jak v rodině žít víru, jak ji předávat našim dětem. Sešlo se nás 15, včetně otce Tomáše. Kromě prezentace několika knih o křesťanské výchově a...
01.02.2020 23:33
NEDĚLE 2. února Uvedení Páně do chrámu 8:00 Ostrov 9:00 Dolní Dobrouč Za...
01.02.2020 23:32
Drazí bratři a sestry, vstupujeme do druhého měsíce roku 2020, ale pro děti, které dostaly na konci ledna vysvědčení, kdy učitelé ohodnotili jejich předchozí snažení, začíná druhá polovina jejich školního roku. Můžeme tedy vidět, jak je čas relativní. V neděli 9. února proběhne při mši svaté...
06.01.2020 18:13
NEDĚLE 5. ledna 2. neděle vánoční 8:00 Ostrov 9:00 Dolní Dobrouč Za farnost...
05.01.2020 17:48
Ať světlo z Betléma projasní vaše vztahy v novém roce 2020 – to vám přejí dobrovolníci farního Agapé. Podívejte se, co nás čeká v nejbližších týdnech: DATUM AGAPÉ SKUPINKA PROMÍTÁNÍ OBČERSTVENÍ 29....
20.12.2019 22:26
NEDĚLE 15. prosince 3. neděle adventní 8:00 Horní Dobrouč   9:00 Dolní Dobrouč Za...
08.12.2019 23:05
Neděle 8. prosince 2. neděle adventní 8:00 Ostrov   9:00 Dolní Dobrouč Za farnost 11:00 Lanšperk   Pondělí...
01.12.2019 22:15
Neděle 1. prosince 1. neděle adventní 8:00 Horní Dobrouč 9:00 Dolní Dobrouč Za farnost 11:00 Hnátnice 17:30 Dolní Dobrouč Mariánská družina Pondělí 2. prosince   15:00 Dolní...
Záznamy: 1 - 10 ze 252
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>