Archiv článků

13.05.2020 20:38
Drazí farníci, v současné době je maximální počet osob na bohoslužbě omezen počtem 100 lidí. Vzhledem k tomu, že se nás při nedělní mši svaté ve farním kostele účastní více jak 200 farníků, rozhodl jsem se, kromě bohoslužby v 9:00, sloužit ještě mši svatou v 7.00 hodin. Prosím, kdo můžete, abyste...
03.05.2020 10:30
Drazí farníci, prožili jsme Velikonoce každý jiným způsobem, ale je důležité se zamýšlet, jak jsme se setkali s naším Pánem a kde On se k nám připojuje a jak vstupuje do našeho života. Zmrtvýchvstalý přichází mezi své učedníky, ale už s nimi není stále jako dříve, ale zjeví se jim a...
08.04.2020 18:59
Když jsem viděl na Facebooku boromejky Angeliky Ivany Pintířové příspěvky z podzimní pouti pouští v Izraeli, bylo mi jasné, jakého hosta si pozveme do Missio interview v postní době. A doba koronavirová (ještě předtím, než se zavedly roušky) umocnila, že bylo o čem si povídat. Máte-li čas a chuť,...
04.04.2020 16:20
Jednou z tradic, kterou musíme o letošních Velikonocích oželet, je modlitební stráž u Božího hrobu mezi obřady Velkého pátku a Vigilií vzkříšení. Máme ale možnost účastnit se této modlitby alespoň na dálku, ve svých domovech. Na přiloženém odkazu je tabulka, do níž se lze zapsat na...
27.03.2020 09:16
Drazí farníci, jsme v mimořádné situaci a chtěl bych Vás mladší rodiny vybídnout ke slavení vlastní liturgie, dokud se nebudeme moci sejít v neděli při bohoslužbě v kostele. Sice se nabízí sledovat mši svatou v TV, v rádiu, ale přiznejme si, že pro děti to není tak atraktivní, jako vše ostatní, co...
24.03.2020 23:41
Dopis o. Ruggera (farnost Marco) z neděle 22. března 2020 nám zaslal Corrado Veronesi spolu se zprávou, že v samotném Marcu nikdo nakažený není, v Roveretu je 31 případů, v Trentinu pak 1306 (většina jsou lidi, kteří byli na lyžích v centrech nákazy) a že v tomto regionu Itálie zatím zemřelo...
24.03.2020 22:50
Apoštolská penitenciárie v pátek 20. března vydala dekret, kterým umožňuje získání plnomocných odpustků lidem nakažených koronavirem, těm kteří je ošetřují a stejně tak všem věřícím, kteří se za ně modlí. Zároveň dnes byla vydána také nóta, která připomíná, že v extrémních situacích je možné...
24.03.2020 21:58
Čeští a moravští biskupové vyzvali, abychom se připojili k těm, kdo se každý večer ve 20 hodin modlí za za ukončení epidemie – za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění...
13.03.2020 18:18
Poslech mše sv. prostřednictvím rozhlasu RADIO PROGLAS  či sledování mše sv. prostřednictvím televize TV NOE. Všechny mše online zde: mseonline.cz. Sledování a poslech předtočeného nedělního kázání (např. Mons. Tomáše Halíka na YouTube). Uspořádání soukromé bohoslužby...
12.03.2020 16:00
Bratři a sestry v Kristu, z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze, které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následovně:   I. Závazná pravidla 1. Od dnešního...
Záznamy: 1 - 10 ze 263
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>