Archiv článků

12.03.2020 16:00
Bratři a sestry v Kristu, z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze, které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následovně:   I. Závazná pravidla 1. Od dnešního...
03.03.2020 23:30
Setkávání nedělních Agapé se vzhledem k opatřením vůči koronaviru až do odovlání ruší   DATUM AGAPÉ SKUPINKA PROMÍTÁNÍ OBČERSTVENÍ 1. 3. Novákovi Prostor pro vaše fotky a...
03.03.2020 23:18
NEDĚLE 1. března 1. neděle postní 8:00 Ostrov 9:00 Dolní Dobrouč Za...
02.02.2020 00:29
Děkuji všem, kteří se jakkoli zapojili do průběhu letošní tříkrálové sbírky – koledníkům, vedoucím skupinek, všem dárcům, i těm, kteří nás provázeli svou modlitbou. Celkový letošní výtěžek sbírky v Dolní Dobrouči (včetně Horní Dobrouče a Lanšperka) je 110 059 Kč. M. Skalická
02.02.2020 00:26
Od pátku 7. února se bude konat každý první pátek v měsíci moderovaná adorace. Jste zváni strávit čas před Nejsvětější svátostí s modlitbou a duchovní hudbou. Začátek adorace je v 17:00 hodin, naváže na ni mše svatá. Hudebníci, kteří byste měli chuť přispět k tomuto programu,...
02.02.2020 00:25
11. 1. 2020 se ve skautské klubovně v Letohradě na Kunčicích konalo setkání Děti, víra a rodina, jehož hlavním cílem bylo zamyslet se nad tím, jak v rodině žít víru, jak ji předávat našim dětem. Sešlo se nás 15, včetně otce Tomáše. Kromě prezentace několika knih o křesťanské výchově a...
01.02.2020 23:33
NEDĚLE 2. února Uvedení Páně do chrámu 8:00 Ostrov 9:00 Dolní Dobrouč Za...
06.01.2020 18:13
NEDĚLE 5. ledna 2. neděle vánoční 8:00 Ostrov 9:00 Dolní Dobrouč Za farnost...
05.01.2020 17:48
Ať světlo z Betléma projasní vaše vztahy v novém roce 2020 – to vám přejí dobrovolníci farního Agapé. Podívejte se, co nás čeká v nejbližších týdnech: DATUM AGAPÉ SKUPINKA PROMÍTÁNÍ OBČERSTVENÍ 29....
20.12.2019 22:26
NEDĚLE 15. prosince 3. neděle adventní 8:00 Horní Dobrouč   9:00 Dolní Dobrouč Za...
Záznamy: 11 - 20 ze 264
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>