Archiv článků

26.05.2022 06:30
V neděli 29. května jste zváni na cyklistický výlet do Rychnova na Moravě. Zváni jsou všichni chlapi – otcové, synové i dědové. Cílem bude poutní místo v lese nad obcí, kde bychom se podívali do kaple, a potom si můžeme třeba něco opéct nad ohněm. Vyrazíme ve 13 h od kostela v Dolní...
02.05.2022 11:17
Zveme na nedělní agapé o mši svaté v Dolní Dobrouči! Podívejte se, co si pro vás dobrovolníci připravili: DATUM AGAPÉ SKUPINKA PROMÍTÁNÍ OBČERSTVENÍ 1....
16.04.2022 18:40
Naše farní knihovna během nepříznivého hygienického období úplně nezahálela. Byla zde provedena inventura, v seznamu knih přibylo několik nových titulů, knihy jsou rozřazeny abecedně i tematicky. Změnu doznaly regály na knížky i osoba knihovníka (po bezproblémové dohodě s p. Pavlem...
03.04.2022 07:28
Na odkazu níže si můžete stáhnout zápisy z jednotlivých synodních skupinek.  Zápisy 
05.03.2022 17:35
Každou středu až do Velikonoc se budeme v 17 hodin scházet a modlit se křížovou cestu. V neděli 6. 3. od 10.30 hodin bude adorace Nejsvětější svátosti, poté mše svatá. V neděli 20. 3. od 10.30 hodin bude křížová cesta, poté mše svatá. Pán Ježíš řekl: „Kde jste dva nebo tři...
05.03.2022 17:02
Přinášíme rozpis agapé a promítání na nejblišší týdny.  Srdečně zveme do našeho společenství po mši svaté v Dolní Dobrouči DATUM AGAPÉ SKUPINKA PROMÍTÁNÍ OBČERSTVENÍ 6....
06.02.2022 13:36
Nový rozpis lektorů na období 2022/2023 spolu s odkazy na liturgické čtení naleznete v online tabulce.
06.02.2022 13:16
„Každému věřícímu ukládá jeho svědomí povinnost, aby jeho vyznání víry bylo promyšleným lidským činem. Víra hodná svého jména je pravým opakem tradiční ,sousedské víry´. (P. J. Torell, Fenomén „katolická teologie“, s. 31). I letos otevírá Univerzita Hradec Králové obor Náboženská výchova. Není...
06.02.2022 13:07
Děkuji všem, kteří o vánočním čase zavítali k nám do hnátnického kostela a svou přítomností obohatili prožití vánočních svátků.  Srdečně zveme k modlitbě růžence – v únoru se budeme scházet každou středu v 17:00 hodin a před nedělní mší svatou v 10:30 hodin. Přeji Boží...
06.02.2022 12:40
Rády bychom poděkovaly všem, kteří se podíleli na uspořádání Tříkrálové sbírky. Letos se chodilo tradičně po domech a podle zpráv od skupinek byli koledníci mile přijati a obdarováni. Letošní sbírka v Dolní Dobrouči vynesla krásných 143 242 Kč (včetně Horní Dobrouče a Lanšperka). Pro...
Záznamy: 11 - 20 ze 317
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>