Archiv článků

04.04.2020 16:20
Jednou z tradic, kterou musíme o letošních Velikonocích oželet, je modlitební stráž u Božího hrobu mezi obřady Velkého pátku a Vigilií vzkříšení. Máme ale možnost účastnit se této modlitby alespoň na dálku, ve svých domovech. Na přiloženém odkazu je tabulka, do níž se lze zapsat na...
27.03.2020 09:16
Drazí farníci, jsme v mimořádné situaci a chtěl bych Vás mladší rodiny vybídnout ke slavení vlastní liturgie, dokud se nebudeme moci sejít v neděli při bohoslužbě v kostele. Sice se nabízí sledovat mši svatou v TV, v rádiu, ale přiznejme si, že pro děti to není tak atraktivní, jako vše ostatní, co...
24.03.2020 23:41
Dopis o. Ruggera (farnost Marco) z neděle 22. března 2020 nám zaslal Corrado Veronesi spolu se zprávou, že v samotném Marcu nikdo nakažený není, v Roveretu je 31 případů, v Trentinu pak 1306 (většina jsou lidi, kteří byli na lyžích v centrech nákazy) a že v tomto regionu Itálie zatím zemřelo...
24.03.2020 22:50
Apoštolská penitenciárie v pátek 20. března vydala dekret, kterým umožňuje získání plnomocných odpustků lidem nakažených koronavirem, těm kteří je ošetřují a stejně tak všem věřícím, kteří se za ně modlí. Zároveň dnes byla vydána také nóta, která připomíná, že v extrémních situacích je možné...
24.03.2020 21:58
Čeští a moravští biskupové vyzvali, abychom se připojili k těm, kdo se každý večer ve 20 hodin modlí za za ukončení epidemie – za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění...
12.03.2020 16:00
Bratři a sestry v Kristu, z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze, které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následovně:   I. Závazná pravidla 1. Od dnešního...
03.03.2020 23:30
Setkávání nedělních Agapé se vzhledem k opatřením vůči koronaviru až do odovlání ruší   DATUM AGAPÉ SKUPINKA PROMÍTÁNÍ OBČERSTVENÍ 1. 3. Novákovi Prostor pro vaše fotky a...
03.03.2020 23:18
NEDĚLE 1. března 1. neděle postní 8:00 Ostrov 9:00 Dolní Dobrouč Za...
02.02.2020 00:29
Děkuji všem, kteří se jakkoli zapojili do průběhu letošní tříkrálové sbírky – koledníkům, vedoucím skupinek, všem dárcům, i těm, kteří nás provázeli svou modlitbou. Celkový letošní výtěžek sbírky v Dolní Dobrouči (včetně Horní Dobrouče a Lanšperka) je 110 059 Kč. M. Skalická
02.02.2020 00:26
Od pátku 7. února se bude konat každý první pátek v měsíci moderovaná adorace. Jste zváni strávit čas před Nejsvětější svátostí s modlitbou a duchovní hudbou. Začátek adorace je v 17:00 hodin, naváže na ni mše svatá. Hudebníci, kteří byste měli chuť přispět k tomuto programu,...
Záznamy: 51 - 60 ze 309
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>