Aktuálně

04.03.2019 11:04
Pro kostel v Horní Dobrouči pořádáme sbírku na dokončení automatického zvonění. Stávající stav je takový, že se musí před mší sv. vylézt na...
04.03.2019 11:03
V sobotu 23. 3. se uskuteční postní duchovní obnova s P. Karlem Moravcem. Program začne v 8.00 hod. mší svatou, od 9.00 h bude v...
04.03.2019 10:47
Dlouho jsme v pastorační radě zvažovali, co nabídnout naší mládeži ze 7.–9. třídy. Padl návrh uspořádat alespoň jednorázovou...
04.03.2019 10:44
Byli jsme osloveni farní pastorační radou, která hodlá obnovit tradici farních poutních zájezdů, kdysi pořádaných Pepou a Aničkou...
04.03.2019 10:43
Letos na podzim připadá již 30. výročí této veliké události pro naši vlast, na kterou navázala tzv. Sametová revoluce. Při této...
04.03.2019 10:24
Drazí bratři a sestry, na začátku tohoto měsíce vstoupíme do postní doby, která potrvá čtyřicet dnů. Je to období přípravy na slavení...
25.02.2019 23:31
I během postní doby pro vás připravujeme Nedělní Agapé, můžete se těšit na dobré nedělní občerstvení i zajímavý doprovodný...

Pozvánky

Kroužek divadelních ochotníků z.s. Dolní Dobrouč vás zve na představení autorské divadelní hry Jiřího Jakubce s Jiřím...
Zveme vás na III. herní odpoledne s deskovými hrami, které se uskuteční v neděli 17. 3. od 14–18 hodin. Více...
Nedělní Agapé je možnost neformálního setkání a popovídání si nad drobným občerstvením, které připravují...