Aktuálně

06.06.2021 21:43
Červen je měsíc, který je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Proto se každé (červnové) úterý v 17:00 hod.  sejdeme při...
06.06.2021 21:42
Drazí bratři a sestry, když se ohlížíme zpět, tak jsme prožili velikonoční dobu a končí nám i měsíc máj. Vše rychle utíká. Pomalu se blíží...
02.05.2021 18:29
Prožít rok rodiny vyhlášený papežem Františkem je možné různě. Na pastorační radě jsme se domluvili, že bychom vám rádi doporučili krátká...

Pozvánky

Papežská misijní díla připravila pro dobu různých společenských omezení návod, jak vykonat duchovní či skutečnou pouť v...
Papež František oznámil na svátek Svaté rodiny svůj záměr, vyhlásit od 19. března 2021 Rok rodiny. Rok rodiny má tyto...
Biskupové Evropy i naši biskupové se obracejí ke všem věřícím s prosbou o připojení se k modlitbě za pandemickou...
Nedělní Agapé je možnost neformálního setkání a popovídání si nad drobným občerstvením, které připravují...