Aktuálně

01.07.2021 17:34
Drazí bratři a sestry, máme za sebou první polovinu kalendářního roku 2021 a před námi se otvírají na začátku druhé poloviny roku prázdniny...
30.06.2021 12:42
Agapé se opět otevírá! Jedna skupinka dobrovolníků nám odpadla – prosím oslovte někoho ze svého okolí, třeba se najde náhrada. Prozatím...
06.06.2021 21:43
Červen je měsíc, který je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Proto se každé (červnové) úterý v 17:00 hod.  sejdeme při...

Pozvánky

Nedělní Agapé je možnost neformálního setkání a popovídání si nad drobným občerstvením, které připravují...
Papežská misijní díla připravila pro dobu různých společenských omezení návod, jak vykonat duchovní či skutečnou pouť v...
Papež František oznámil na svátek Svaté rodiny svůj záměr, vyhlásit od 19. března 2021 Rok rodiny. Rok rodiny má tyto...
Biskupové Evropy i naši biskupové se obracejí ke všem věřícím s prosbou o připojení se k modlitbě za pandemickou...