Aktuálně

09.01.2022 11:49
Drazí bratři a sestry, vstupujeme do nového měsíce a zároveň je to i vstup do nového roku. Prožili jsme vánoční svátky, kdy jsme se...

Pozvánky

Teoreticky všichni dobře víme, že četba Písma je jednou ze základních cest k Bohu. Chodíme ale po ni opravdu? Čteme...
Nedělní Agapé je možnost neformálního setkání a popovídání si nad drobným občerstvením, které připravují...
Papež František oznámil na svátek Svaté rodiny svůj záměr, vyhlásit od 19. března 2021 Rok rodiny. Rok rodiny má tyto...
Biskupové Evropy i naši biskupové se obracejí ke všem věřícím s prosbou o připojení se k modlitbě za pandemickou...