Aktuálně

02.02.2020 00:29
Děkuji všem, kteří se jakkoli zapojili do průběhu letošní tříkrálové sbírky – koledníkům, vedoucím skupinek, všem dárcům, i těm, kteří nás...
02.02.2020 00:26
Od pátku 7. února se bude konat každý první pátek v měsíci moderovaná adorace. Jste zváni strávit čas před Nejsvětější svátostí...
02.02.2020 00:25
11. 1. 2020 se ve skautské klubovně v Letohradě na Kunčicích konalo setkání Děti, víra a rodina, jehož hlavním cílem bylo zamyslet se nad...
01.02.2020 23:32
Drazí bratři a sestry, vstupujeme do druhého měsíce roku 2020, ale pro děti, které dostaly na konci ledna vysvědčení, kdy učitelé...
05.01.2020 17:48
Ať světlo z Betléma projasní vaše vztahy v novém roce 2020 – to vám přejí dobrovolníci farního Agapé. Podívejte se, co nás čeká v...

Pozvánky

Přijměte pozvání na poutavé povídání o cestě po Evropě na pionýru a čézetě. Více informací viz plakátek.
Vedoucí Misijního klubka ve spolupráci s Rytmikou zvou děti školního věku a mládež na víkendovou akci, která se...
Zveme maminky, tatínky a jejich děti na farní víkend rodin, který se uskuteční 22.–24. 5. 2020 v hedečském...
Nedělní Agapé je možnost neformálního setkání a popovídání si nad drobným občerstvením, které připravují...