Aktuálně

07.11.2021 14:30
Drazí bratři a sestry, vstoupili jsme do měsíce listopadu, kdy si na samém začátku připomínáme slavnost Všech svatých a památku Dušiček. Je...
10.10.2021 18:53
Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč vás srdečně zve na koncert svatoignácké scholy Rytmig, který se uskuteční v kostele sv. Mikuláše v...
05.10.2021 11:24
Říjnové setkání agapé po mši svaté v Dolní Dobrouči by se mělo konat podle následující...
05.10.2021 08:46
Výuka náboženství v Dolní Dobrouči bude probíhat podle následujícího rozvrhu: 1. třída středa 12:45 P. Tomáš...
30.09.2021 17:47
Teoreticky všichni dobře víme, že četba Písma je jednou ze základních cest k Bohu. Chodíme ale po ni opravdu? Čteme Písmo? Řekli jsme...

Pozvánky

Před nadcházejícím adventem bych vás moc ráda všechny pozvala v sobotu 13. 11. v 18 hodin do kostela sv. Mikuláše...
Nedělní Agapé je možnost neformálního setkání a popovídání si nad drobným občerstvením, které připravují...
Papež František oznámil na svátek Svaté rodiny svůj záměr, vyhlásit od 19. března 2021 Rok rodiny. Rok rodiny má tyto...
Biskupové Evropy i naši biskupové se obracejí ke všem věřícím s prosbou o připojení se k modlitbě za pandemickou...