Aktuálně

30.03.2021 05:46
Ani letos se nebudeme moci sejít na modlitební stráži u Božího hrobu. Abychom mohli tuto tradici podržet alespoň na dálku, je na stránkách...
28.03.2021 09:35
Drazí bratři a sestry, vstupujeme do Svatého týdne, vrcholu křesťanského roku, a chceme se připojit k Ježíši a s ním také prožít...
27.03.2021 09:39
Tento rok nemohla v naší farnosti proběhnout jakákoliv duchovní obnova. Postní rekolekce s biskupem Tomášem Holubem - "POKÁNÍ A...

Pozvánky

Jako každý rok vás chci pozvat na květnou neděli na křížovou cestu rodin. Myslím, že i letošní rok se nebudeme moci...
Biskupové Evropy i naši biskupové se obracejí ke všem věřícím s prosbou o připojení se k modlitbě za pandemickou...
Nedělní Agapé je možnost neformálního setkání a popovídání si nad drobným občerstvením, které připravují...