Aktuálně

02.05.2021 18:29
Prožít rok rodiny vyhlášený papežem Františkem je možné různě. Na pastorační radě jsme se domluvili, že bychom vám rádi doporučili krátká...
02.05.2021 12:07
V květnu se budeme každé úterý v 17 hodin scházet při májové pobožnosti. Po nedělní mši svaté se budeme modlit loretánské litanie ke cti...
02.05.2021 12:04
Drazí bratři a sestry, prožíváme velikonoční dobu, kdy jsme na začátku velikonoční doby v evangelních příbězích četli, co se vše odehrálo...

Pozvánky

Papež František oznámil na svátek Svaté rodiny svůj záměr, vyhlásit od 19. března 2021 Rok rodiny. Rok rodiny má tyto...
Biskupové Evropy i naši biskupové se obracejí ke všem věřícím s prosbou o připojení se k modlitbě za pandemickou...
Nedělní Agapé je možnost neformálního setkání a popovídání si nad drobným občerstvením, které připravují...