Nedělní Agapé

Nedělní Agapé je možnost neformálního setkání a popovídání si nad drobným občerstvením, které připravují dobrovolníci z farnosti. Přibližně jednou za 14 dní je Agapé spojeno s promítáním nebo zajímavou besedou. Přijměte srdečné pozvání a přijďte mezi nás!

Aktuálně

02.01.2018 15:43

V lednu se během nedělního Agapé po mši svaté v Dolní Dobrouči můžete podívat hned do Irska, Indonésie nebo Kyrgystánu. Nenechte si ujít také výborné občerstvení, které připravují dobrovolníci z farnosti. Více již naše tabulka.

DATUM AGAPÉ SKUPINKA PROMÍTÁNÍ OBČERSTVENÍ
7. 1. Novákovi   párky
14. 1. Štěchovi/Duškovi
Irsko – zelený ostrov
50 min., Kadlecovi
 
21. 1. Skalickovi
Indonesie, Terča
Mlynářová, 50 min
zákusky
28. 1. Snášelovi/Mikyskovi
Kyrgystan, Mlynářovi
50 min.
 

Fotogalerie

Kdy otevíráme?

Agapé otevíráme obvykle v neděli po mši svaté v Dolní Dobrouči (pokud v D-centru není jiná akce – viz tabulka níže) přibližně od 10 do 11 hodin.