Národní eucharistický kongres

Národní konference o eucharistii bude probíhat v Brně na biskupském gymnáziu ve dnech 15. - 17. října 2015. Padlo rozhodnutí, že každá diecéze může vyslat na tuto konferenci dvacet účastníků. Postupně zde budeme veřejňovat podrobnosti. Prozatím je vhodné se seznámit na tomto webu jednak s šesti základními tématy, s pastoračními podněty ve farnostech a inspirací života a aktivit katolické církve v ČR.

Hlavním dnem NEK 2015 bude sobota 17. října 2015. V Brně na Zelném trhu bude v 10.30 hodin hlavní bohoslužba s následným eucharistickým průvodem a s velmi bohatou nabídkou doprovodných programů v centru Brna. Pro tuto bohoslužbu bude třeba si předem ve farnostech zajistit bezplatné vstupenky, podobně, jako tomu bylo např. při papežské návštěvě. Vstupenky bude možné objednat přes tento web po velikonocích 2015 do poloviny srpna 2015.

Více informací na www.nek2015.cz

Aktuálně

04.05.2015 16:21
Tématem příprav na NEK v měsíci květnu je Eucharistie a Maria. V sobotu 23. 5. od 19.15 proběhne společenství mládeže zaměřené na NEK. V neděli 24. 5. (slavnost Seslání Ducha Svatého) bude po mši svaté v Dolní Dobrouči celodenní výstav Nejsvětější Svátosti se zakončením v 17.30. A jako obvykle jsou...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>