Nedělní bohoslužby

13.05.2020 20:38

Drazí farníci,

v současné době je maximální počet osob na bohoslužbě omezen počtem 100 lidí. Vzhledem k tomu, že se nás při nedělní mši svaté ve farním kostele účastní více jak 200 farníků, rozhodl jsem se, kromě bohoslužby v 9:00, sloužit ještě mši svatou v 7.00 hodin. Prosím, kdo můžete, abyste přišli na ranní bohoslužbu, popřípadě využili možnost mše svaté ve filiálních kostelích naší farnosti.

Současně zůstává stále platný dispens pana biskupa od účasti na nedělní bohoslužbě popřípadě lze nedělní bohoslužbu nahradit účastí na mši svaté ve všední den.

Nerad bych pro překročení počtu účastníků mše svaté byl nucen nesloužit nějakou nedělní mši svatou.

Děkuji za pochopení a s přáním požehnaných dní

P.Tomáš Fiala

Drazí farníci,
v současné době je maximální počet osob na bohoslužbě omezen počtem 100 lidí. Vzhledem k tomu, že se nás při nedělní mši svaté ve farním kostele účastní více jak 200 farníků, rozhodl jsem se, kromě bohoslužby v 9:00, sloužit ještě mši svatou v 7.00 hodin. Prosím, kdo můžete, abyste přišli na ranní bohoslužbu, popřípadě využili možnost mše svaté ve filiálních kostelích naší farnosti.
Současně zůstává stále platný dispens pana biskupa od účasti na nedělní bohoslužbě popřípadě lze nedělní bohoslužbu nahradit účastí na mši svaté ve všední den.
Nerad bych pro překročení počtu účastníků mše svaté byl nucen nesloužit nějakou nedělní mši svatou.
Děkuji za pochopení a s přáním požehnaných dní
P.Tomáš Fiala