Lektoři

Lektor má na starosti čtení z Písma a přímluvy o nedělích a svátcích. Jedná se o službu věřícím, kteří jsou přítomni na bohoslužbě.

Řekli si spolu: „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“
(Lukáš 24,32)

Aktuálně

21.03.2016 17:34
V neděli 10. dubna 2016 po mši svaté v Dolní Dobrouči se v kostele uskuteční setkání lektorů. Povíme si o zásadách čtení z Písma i o pohybu v liturgickém prostoru, jak číst na veřejnosti, prakticky si vyzkoušíme mluvený projev na mikrofon.
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Rozpis lektorů

Zde si můžete zobrazit, případně vytisknout aktuální tabulku s  rozpisem lekto .