Agapé

Nedělní agapé je možnost, jak se sejít, vstřebat dojmy z nedělní slavnosti, popovídat si a ochutnat něco dobrého k snědku. Agapé je totiž označením pro „hody lásky“. Tento výraz pochází z doby raného křesťanství, kdy společné stolování provázelo bohoslužbu jako výraz vzájemnosti a starosti o chudé. Dnes se tak označují neformální setkání po nedělní mši svaté spojená s občerstvením. Ani u nás už se věřící nemusí shlukovat před kostelem, ale mohou využít sál v D-centru. Přijďte okusit kus nedělní pohody i vy. Vždy máme něco dobrého k snědku a vždy vás někdo ochotný obslouží.

Od února 2015 začne naše Agapé fungovat s novými pravidly. Bude otevřené každou neděli, a pokud nebude otevřené (z důvodu soukromé či jiné akce), dozvíte se to při ohláškách a na nástěnce vzadu v kostele. Opět nabízíme možnost navštívit s malými dětmi „Krteček“, a to vždy při dětské mši svaté (dle zájmu), příspěvek 10Kč za dítě/rodinu. V předsíni u hlavního vchodu na nástěnce bude také tabulka s dalšími aktuálními informacemi.

V současnosti si obsluhu nedělního Agapé rozdělilo několik skupin dobrovolníků.

Aktuálně

16.09.2015 15:11

Přinášíme program nedělního setkání u dobrot a kafíčka. Přijďte posedět, je tu místo pro Vás!

 

DATUM

 

AGAPÉ SKUPINKA

 

PROMÍTÁNÍ

 

OBČERSTVENÍ

 

OTEVŘENÝ KLUB

 

OTEVŘENÝ KRTEČEK

6.9.

 

 

mládež

Jan Špinler
Vzpomínky
Bláži Kubíčkové
24 min.

 

ne

ne

13.9.

 

 

Mlynářovi, Matějíčkovi

není

 

ne

ne

20.9.

 

 

 

Novákovi

Slovinský Triglav 2015
Mlynářovi

párky

ne

ne

27.9.

 

 

soukromá akce

není

ne

ne

ne

4.10.

Skalickovi

Martin Rýznar
Farní pouť do Bílé Vody a Zlatých Hor

zákusky

ne

ne

 

<< 33 | 34 | 35 | 36 | 37 >>

Kdy otevíráme?

Agapé otevíráme v D-centru obvykle v neděli od 10 – 12 hod (viz farní kalendář). Letos jsme zařadili novinku: jednou za 14 dní se střídá agapé „povídací“ s agapé „promítacím“.