Zprávičky č. 09/2020 – říjen

04.10.2020 22:22

Drazí bratři a sestry,

je těžké psát úvodník k říjnovým Zprávičkám, když nikdo z nás neví, jaká budou přijata hromadná opatření v nejbližší době. Tím pádem se něco těžko plánuje a smysluplného píše. Svatý otec vybízí k duchovnímu výkladu situace, kterou prožíváme.

Raději než duchovní výklad bych se rád podíval na život Panny Marie – kolik toho byla schopna ovlivnit ve svém životě a jak nechávala ve svém životě působit Boží režii, i když nedostala dopředu k nahlédnutí celý scénář.

Podobně i my jsme schopni některé věci ovlivnit a některé musíme nechat v Boží režii. Nemusíme všemu hned rozumět, ale víme, že Bůh neztrácí kontrolu nad dějinami. Když tedy nevidíme zřetelně příští dny, tak můžeme mít tu vnitřní svobodu, že s Boží pomocí to určitě zvládneme, stejně jak to dokázala Matka Boží. Může nám k tomu pomoci modlitba růžence, které je měsíc říjen zasvěcen.

Přeji požehnaný čas 

P. Tomáš Fiala

Zprávičky dobroučské farnosti s měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště.