Zprávičky č. 09/2021 – říjen

12.10.2021 13:20

Drazí bratři a sestry,

slunce už nemá takovou sílu jako v létě, stín se prodloužil a den se krátí. To jsou neodvratné známky podzimu. I podzim má svoji krásu při pohledu na stromy, jak se mění barvy listů a postupně opadávají. Je to taková předzvěst závěru roku a samotného života. Na konci měsíce budeme navštěvovat více hřbitovy, protože budeme vzpomínat na naše zemřelé, kteří nás předešli do společenství s Bohem. Budeme na ně vzpomínat, za co všechno jim děkujeme, a zároveň si musíme přiznat, že jsme zase o kousek blíže i tomu našemu spočinutí v Boží náruči.
Říjen je měsícem modlitby růžence, kdy můžeme rozjímavým způsobem přemýšlet nad tajemstvím spásy, jak se odehrálo i skrze život Panny Marie. Ale i spása nás samých a i našeho okolí se má naplňovat skrze život každého z nás. Panna Maria byla otevřena Božímu působení. V říjnu přistoupí děti poprvé ke stolu Páně. Vyprošujme jim čistotu srdce, kterou měla Matka Boží.
V říjnu nás zároveň čekají i volby. Pamatujme na ty, kteří budou zvoleni, aby náš národ skutečně moudře vedli a měli na paměti nejen blaho pozemské, ale i to věčné.
Přeji Vám požehnaný měsíc

P. Tomáš Fiala

Zprávičky dobroučské farnosti se zápisem pastorační rady a měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště.