Zprávičky č. 7/2019 – červenec

06.07.2019 15:15

Drazí bratři a sestry,

vstoupili jsme do letního období, které je spojené s prázdninami a časem dovolených. Jsou před námi dva měsíce, ve kterých děti budou mít prázdniny, kdy nebudou muset chodit do školy. Každý rád vzpomíná na prázdniny, které trávil s rodiči na dovolené, nebo u prarodičů, nebo na táboře. Je to příležitost poznat nové kamarády a navázat nová přátelství.

Pro dospělé tyto dva měsíce jsou časem dovolených, kdy můžeme společně s celou rodinou odjet a odpočinout si v jiném prostředí. O dovolené chceme odpočívat, být s rodinou, načerpat nové síly, poznat nové místa, abychom se, až se vrátíme, mohli znovu věnovat těm každodenním povinnostem. Neměli bychom vedle té tělesné roviny také zapomínat na rovinu duchovní našeho života a i té věnovat náležitý čas.

Každý víme, že dovolená i prázdniny utečou, ale můžeme je co nejlépe prožít. Přeji Vám požehnaný čas dovolených i celých prázdnin a vždy šťastný návrat do Vašich domovů.

P. Tomáš Fiala

Celé Zprávičky dobroučské farnosti s orientačním měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště. Aktuální týdenní přehled bohoslužeb na vývěsce kostela nebo zde na webu v sekci Bohoslužby má přednost před měsíčním rozpisem.