Zprávičky č. 03/2020 – březen

03.03.2020 23:27

Drazí bratři a sestry,

od začátku kalendářního roku se radujeme a veselíme, ale náš život není jenom samá radost. Tato období nyní končí, protože tento týden vstupujeme do postní doby. Postní doba je dobou usebrání, kdy s Pánem se chceme ztišit před hlukem světa a snažit se vstoupiti do Ježíšovy blízkosti v ústraní. Pro katechumeny je toto období poslední přípravou před přijetím křtu a samotném přivtělení ke Kristu. My jsme už pokřtění, ale toto přivtělení můžeme stále znovu promýšlet, obnovovat a prožívat. Při liturgii zmrtvýchvstání na konci postní doby obnovíme své křestní vyznání a to pro nás už má být v tomto životě příslibem věčného života.
Církev nám nabízí podivuhodné prostředky pro prožití následujícího období a těmi jsou modlitba, půst a almužna. Ať se nám daří využít prostředky i čas, který je před námi k našemu současnému i budoucímu užitku a i životu.
Požehnanou dobu postní přeje

P. Tomáš Fiala

Zprávičky dobroučské farnosti s měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště