Zprávičky č. 5/2022 – květen

02.05.2022 11:16

Drazí bratři a sestry,

máme velikonoční dobu a spolu s učedníky se můžeme setkat se zmrtvýchvstalým Kristem, který přichází po svém vzkříšení mezi své učedníky. Učedníci jsou zprvu smutní a mají strach, ale po zjevení Zmrtvýchvstalého jsou naplněni radostí a pokojem. Přestanou se bát a budou s odvahou svědčit o Ježíši Kristu i před náboženskými představiteli. Ti se jim snaží toto hlásání zakázat a vyhrožují jim, ale učedníci se začnou radovat, že se mohou podobat svému Pánu, který také trpěl a byl pronásledován.
To jsou první kroky mladé církve, jak o nich čteme ve velikonoční době ve Skutcích. Učedníci jsou spolu a setrvávají na modlitbách. Je s nimi i Ježíšova Matka, Panna Maria. Sama už nijak nevystupuje, ale podporuje učedníky svojí modlitbou a vírou. Podle tradice se uvádí, že to byla ona, komu se Ježíš po zmrtvýchvstání prvně zjevil. V evangeliu svatého Jana se píše, že Ježíš stanul mezi svými, stal se přítomný a to jiným způsobem než dříve, protože už přešel ke svému Otci. Není divu, že Panna Maria nepotřebuje běžet k prázdnému hrobu, ani se ho dotýkat, protože Panna Maria věřila Bohu od začátku a nekladla si podmínky, jak to má být. Boží Slovo se vtělilo v jejím životě a přebývalo mezi námi. Je to ideální učednice, která se dala plně do služeb Bohu. Dokázala důvěřovat Bohu jako její Syn. Ne má vůle, ale tvá se staň.
Ať i skrze mariánský měsíc se nám daří poznávat Boží cesty v našem životě, tak jak se to dařilo Panně Marii, která je také naší matkou a můžeme se mnohému od ní naučit. Ať se nám daří bdít v modlitbě a prosit o Ducha svatého, kterého nám její Syn slíbil poslat.

P. Tomáš Fiala

Zprávičky dobroučské farnosti se zápisem pastorační rady a měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště.