Zprávičky č. 07/2020 – červenec, srpen

04.06.2020 09:42

Drazí farníci,

začínají nám prázdniny, i když v letošním roce druhé pololetí školního roku dopadlo úplně nečekaně. Asi na začátku kalendářního roku nás nikoho nenapadlo, že by děti nechodily do školy a jejich vzdělání se bude muset odehrát izolovaně od školy. My dospělí jsme také byli omezeni v pohybu, v povinnosti nosit roušku, omezeni navštěvovat bohoslužby a jistě by se dala vyjmenovat další opatření, která se dotýkala našeho každodenního života.

Se začátkem prázdnin většina opatření je definitivně za námi, ale přesto vnímáme, že není nebezpečí definitivně zažehnáno, a tak tím bude ovlivněn i výběr dovolené. Je to příležitost poznávat kouty naší vlasti, kde si také můžeme odpočinout a načerpat to, na co nemáme doma příležitost.

Musíme si přiznat, že člověk není všemocný, jak by chtěl a jak si to často myslíme. A tak máme možnost zakusit naši omezenost i blízkost samotného Boha, i když si to často nechceme přiznat. Ať dokážeme tuto závislost v letních měsících dobře prožívat a poznáváme Boží blízkost na všech našich cestách.

Požehnaný letní čas přeje

P. Tomáš Fiala

Zprávičky dobroučské farnosti s měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště