Zprávičky č. 1/2019 – leden

30.12.2018 17:39

Drazí farníci, držíte v rukou první číslo dalšího ročníku Zpráviček. Sice nám teprve končí měsíc prosinec, který byl plný očekávání, které se naplnila. S tímto měsícem se také završil rok 2018, už k němu nic nepřidáme. Pán se nám narodil v Betlémě, to je zdrojem pravé vánoční radosti a pokoje. Každý se můžeme připojit k pastýřům, kteří se Kristu Pánu přicházejí poklonit, nebo se můžeme připojit k mudrcům, kteří ho hledají, aby mu přinesli své dary. Josef s Marií hledali v Betlémě pro sebe a pro svého budoucího potomka místo, ale v lidských obydlích ho nenašli. Pán stále obchází a klepe na lidská srdce, abychom ho přijali do svého života. Ať se nám daří v našem životě vytvářet prostor, do kterého jsme ho schopni pozvat. Požehnaný nový rok 2019 přeje

P. Tomáš Fiala

Zprávičky dobroučské farnosti s orientačním měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště. Týdenní přehled bohoslužeb na vývěsce kostela nebo zde na webu v sekci Bohoslužby má přednost před měsíčním rozpisem.