Zprávičky č. 3/2019 – březen

04.03.2019 10:24

Drazí bratři a sestry,

na začátku tohoto měsíce vstoupíme do postní doby, která potrvá čtyřicet dnů. Je to období přípravy na slavení Velikonoc. Sice si při každé mši svaté připomínáme Velikonoce, ale postní období nás vede k vnitřní obnově, sebeovládání a kajícnosti nad svými hříchy. Proto na začátku postní doby budeme označeni popelem, který nám připomíná naši pomíjivost. Pokud ale dokážeme posvěcovat svůj život, tak už se na našem životě projevuje vykoupení. Ježíš sice jde vstříc utrpení a smrti, ale učedníkům jasně říká o svém oslavení, jen oni tomu nerozumějí.
Přeji vám požehnanou dobu postní.

P. Tomáš Fiala

Celé Zprávičky dobroučské farnosti s orientačním měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště. Týdenní přehled bohoslužeb na vývěsce kostela nebo zde na webu v sekci Bohoslužby má přednost před měsíčním rozpisem.