Zprávičky č. 5/2019 – květen

06.05.2019 22:53

Drazí bratři a sestry,

prožili jsme velikonoční události tak, jak je prožil sám Pán Ježíš. My sice víme, jak celý jeho životní příběh skončil, ale zároveň pozorujeme reakce jeho učedníků na novou skutečnost jeho přítomnosti po jeho zmrtvýchvstání mezi nimi. Velikonoční období trvá padesát dnů a je tedy delší než doba postní. V tomto období se máme radovat z Kristova vítězství nad smrtí a zamýšlet se nad tím, jak se Bůh oslavuje i skrze naše životy.

Zároveň vstupujeme do měsíce května, který je zasvěcen Panně Marii. Ona se stala dokonalým nástrojem v díle spásy. Ať i my dokážeme svoje obdarování využít k osobnímu i společnému dobru.
Požehnanou dobu velikonoční vyprošuje

P. Tomáš Fiala

Celé Zprávičky dobroučské farnosti s orientačním měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště. Týdenní přehled bohoslužeb na vývěsce kostela nebo zde na webu v sekci Bohoslužby má přednost před měsíčním rozpisem.