Pořad bohoslužeb v Dolní Dobrouči a okolí ve dnech 4. 3. – 2. 4. 2018

05.03.2018 10:43
NEDĚLE
4. března
3. neděle postní 07.30 Horní Dobrouč  
  09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Hnátnice  
  17.30 Dolní Dobrouč Křížová cesta + Mariánská družina
PONDĚLÍ
5. března
       
ÚTERÝ
6. března
  17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za živé a zemřelé členy rodiny Vackovy
STŘEDA
7. března
  17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za Josefa a Marii Ulrichovy a rodinu Blažkovu
ČTVRTEK
8. března
  07.00 Dolní Dobrouč Za děti a vnoučata
PÁTEK
9. března
  17.00 Dolní Dobrouč Sv. smíření
  17.30   Křížová cesta
  18.00   Za Rudolfa Mlynáře, manželku a duše v očistci
SOBOTA
10. března
  18.30 Dolní Dobrouč Za rodiče Jansovy a Vávrovy a živé členy rodiny
NEDĚLE
11. března
4. neděle postní 07.30 Ostrov  
  09.00 Dolní Dobrouč – dětská + rytmika Za farnost
  11.00 Lanšperk  
  17.30 Dolní Dobrouč Křížová cesta
PONDĚLÍ
12. března
       
ÚTERÝ
13. března
  17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za Helenu Chládkovou, manžela a syna
STŘEDA
14. března
  17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za Aloisii Skalickou, manžela a děti
ČTVRTEK
15. března
  07.00 Dolní Dobrouč Za P. Josefa Nouzu, rodiče a celý rod
PÁTEK
16. března
  17.00 Dolní Dobrouč Sv. smíření
  17.30   Křížová cesta
  18.00   Za Josefa Špinlera, manželku a celý rod
SOBOTA
17. března
  18.30 Dolní Dobrouč Za Josefa Nováka a oboje rodiče
NEDĚLE
18. března Sbírka na plošné pojištění diecéze
5. neděle postní 07.30 Horní Dobrouč  
  09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Hnátnice  
  17.30 Dolní Dobrouč Křížová cesta
PONDĚLÍ
19. března
sv. Josefa 18.00 Dolní Dobrouč Za farnost
ÚTERÝ
20. února
  17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za Josefa Hotmara a manželku
STŘEDA
21. března
  17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za Josefa Hrdinu a živé členy rodiny
ČTVRTEK
22. března
  07.00 Dolní Dobrouč Za Antonína a Františku Halbrštátovy a duše v očistci
PÁTEK
23. března
  17.00 Dolní Dobrouč Sv. smíření
  17.30   Křížová cesta
  18.00   Za Josefa Dvořáka, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
SOBOTA
24. března
  09.00 Hnátnice Svátost smíření
  10.00. Horní Dobrouč Svátost smíření
  13.00 – 17.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření - Zpovídá: P. J. Krajíček, P. J. Roušar
  18.30 Dolní Dobrouč Za Marii Plívovou
NEDĚLE
25. března
Sbírka na
střechu kostela
Květná neděle

Neděle
utrpení Páně
09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Hnátnice  
  14.30 Ostrov Sv. smíření
  15.00   Mše svatá
  15.00 Dolní Dobrouč Křížová cesta
PONDĚLÍ
26. března
Pondělí svatého týdne 17.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za Boženu a Ladislava Kopeckých a živé členy jejich rodiny
ÚTERÝ
27. března
Úterý
svatého týdne
17.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za Rudolfa Nágla, manželku a syna
STŘEDA
28. března
Středa
svatého týdne
17.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za P. Petra Špinlera, rodiče sourozence a celý rod
ČTVRTEK
29. března
Zelený čtvrtek 18.00 Dolní Dobrouč Za sv. otce, biskupy, kněze, jáhny, bohoslovce a nová kněžská povolání
PÁTEK
30. března
Velký pátek 08.00 Dolní Dobrouč Ranní chvály
  15.00   Křížová cesta u Horákovy kaple
  18.00   Obřady Velkého pátku
SOBOTA
31. března
Bílá sobota 08.00 Dolní Dobrouč Ranní chvály
Velikonoční neděle 19.30   Velikonoční vigilie
NEDĚLE
1. dubna
  07.30 Ostrov  
  09.00 Dolní Dobrouč –rytmika Za farnost
  11.00 Hnátnice  
  17.30 Dolní Dobrouč Nešpory
PONDĚLÍ
2. dubna
Velikonoční pondělí 07.30 Dolní Dobrouč  
  09.00 Horní Dobrouč