Pořad bohoslužeb v Dolní Dobrouči a okolí ve dnech 3. 9. – 1. 10. 2017

31.08.2017 12:14
NEDĚLE
3. září
22. neděle v mezidobí 07.30 Ostrov  
09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
11.00 Lanšperk  
15.00 Dolní Dobrouč
Horáková kaple – pouť
Za živé a zemřelé dobrodince Horákovy kaple
PONDĚLÍ
4. září
     
ÚTERÝ
5. září
  14.00 Dolní Dobrouč Zpovídá P. J. Krajíček
18.30   Za P. Josefa Kubíčka, sestru Blaženku, celý rod a duše v očistci
STŘEDA
6. září
  18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
18.30   Za Jaroslava Zámečníka, rodiče a duše v očistci
Po mši sv. modlitba za pokoj a bezpečí v zemi u mariánské sochy u Obecního úřadu.  
ČTVRTEK
7. září
Sv. Marka Križna, Melichara Grodeckého,
Štefana Pongrácza
07.00 Dolní Dobrouč Za sv. otce, biskupy, kněze, jáhny, bohoslovce a nová kněžská povolání
PÁTEK
8. září
Narození P. Marie 17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
18.30   Za Marii Maixnerovou, manžela a vnučku
SOBOTA
9. září
  18.30 Dolní Dobrouč Za zemřelou maminku
NEDĚLE
10. září
Sbírka na střechu kostela
23. neděle v mezidobí 07.30 Horní Dobrouč  
09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
11.00 Hnátnice  
18.00 Dolní Dobrouč Mariánská družina
PONDĚLÍ
11. září
     
ÚTERÝ
12. září
Jména P. Marie 18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
18.30   Za Ladislava Skalického a celý rod
STŘEDA
13. září
Sv. Jana Zlatoústého 18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
18.30   Za Jana Richtera
ČTVRTEK
14. září
Povýšení sv. kříže 18.30 Dolní Dobrouč Za Jaroslava Urbana
PÁTEK
15. září
P. Marie Bolestné 17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
18.30   Za Ludmilu Motlovou, manžela a syna
SOBOTA
16. září
Sv. Ludmily 17.00 Ostrov Svátost smíření
17.30   Mše svatá
18.30 Dolní Dobrouč Za Marii Plívovou a celý rod
NEDĚLE
17. září
Sbírka na církevní školství
24. neděle v mezidobí 10.00 Dolní Dobrouč
dožínky
Na poděkování za úrodu
Farní den  
PONDĚLÍ
18. září
     
ÚTERÝ
19. září
     
STŘEDA
20. září
Sv. korejských mučedníků    
ČTVRTEK
21. září
Sv. Matouše 18.30 Dolní Dobrouč Na poděkování za 75 let života
PÁTEK
22. září
  17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
18.30   Za Marii Motlovou, manžela a dcery
SOBOTA
23. září
Sv. Pia z Pietrelciny 18.30 Dolní Dobrouč Za manžele Kovářovy a duše v očistci
NEDĚLE
24. září
Sbírka na potřeby farnosti
25. neděle v mezidobí 07.30 Horní Dobrouč  
09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
11.00 Hnátnice  
PONDĚLÍ
25. září
     
ÚTERÝ
26. září
Sv. Kosmy a Damiána 18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
18.30   Za děti a jejich rodiny
STŘEDA
27. září
Sv. Vincence de Paul 18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
18.30   Za Marii Matějíčkovou a syna
Po mši svaté průvod k soše sv. Václava  
ČTVRTEK
28. září
Sv. Václava 08.00 Dolní Dobrouč Za národ a vlast
Farní výlet  
PÁTEK
29. září
sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archandělů 17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
18.30   Za Marii Plívovou a celý rod
SOBOTA
30. září
Sv. Jeronýma 18.30 Dolní Dobrouč  
NEDĚLE
1. října
26. neděle v mezidobí 07.30 Ostrov  
09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
11.00 Lanšperk