Pořad bohoslužeb v Dolní Dobrouči a okolí ve dnech 29. 4. – 3. 6. 2018

29.04.2018 21:36
NEDĚLE
29. dubna
5. neděle velikonoční 07.30 Horní Dobrouč  
  09.00 Dolní Dobrouč dětská + rytmika Za farnost
  11.00 Hnátnice  
PONDĚLÍ
30. dubna
       
ÚTERÝ
1. května
Sv. Josefa Dělníka 14.00 Dolní Dobrouč Zpovídá P. J. Krajíček
  18.00   Májová pobožnost
  18.30   Ke cti Neposkvr. Srdce P. Marie
STŘEDA
2. května
Sv. Atanáše 18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za Boženu Skalickou, manžela a vnuka Jiřího
  Po mši sv. modlitba za pokoj a bezpečí v zemi u mariánské sochy u Obecního úřadu    
ČTVRTEK
3. května
Sv. Filipa a Jakuba 07.00 Dolní Dobrouč Za sv. otce, biskupy, kněze, jáhny, bohoslovce a nová kněžská povolání
PÁTEK
4. května
  07.00 Dolní Dobrouč Ke cti Nejsv. Srdce Ježíšova
SOBOTA
5. května
  17.45 Dolní Dobrouč Mariánské večeřadlo
  18.30   Ke cti Neposkvr. Srdce P. Marie
NEDĚLE
6. května
6. neděle velikonoční 07.30 Ostrov Bohoslužba slova
  09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Lanšperk  
  17.30 Dolní Dobrouč Májová pobožnost + Mariánská družina
PONDĚLÍ
7. května
       
ÚTERÝ
8. května
Panny Marie, Prostřednice všech milostí      
STŘEDA
9. května
  18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za Františka Vacka a jeho rodinu
ČTVRTEK
10. května
Nanebevstoupení Páně 18.30 Dolní Dobrouč Za farnost
PÁTEK
11. května
  17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.30   Za Alžbětu Plívovou, manžela, syna a Josefa Studeného
SOBOTA
12. května
  17.30 Hnátnice Mše svatá
  18.30 Dolní Dobrouč Za Anežku a Bohumila Hartlovy, Annu Pecháčkovou, Ludmilu Viktořínovou, Vladimíra Pecháčka, Zdeňka Pecháčka, Hanu Kotoulkovou
NEDĚLE
13. května Sbírka na
střechu kostela
7. neděle velikonoční 07.30 Horní Dobrouč  
  09.00 Dolní Dobrouč
1. sv. přijímání
Za prvopřijímající děti a jejich rodiny
  17.30 Májová pobožnost  
PONDĚLÍ
14. května
Sv. Matěje      
ÚTERÝ
15. května
  18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za Stanislava Závodského, rodiče, sestru a živou rodinu
STŘEDA
16. května
Sv. Jana Nepomuckého 18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za Anežku Pecháčkovou, manžela a syna
ČTVRTEK
17. května
  07.00 Dolní Dobrouč Za děti a vnoučata
PÁTEK
18. května
  17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.30   Za Anežku Mlynářovou a manžela
SOBOTA
19. května
  18.30 Dolní Dobrouč Na poděkování za 80 let života a za Boží pomoc a ochranu pro rodiny
NEDĚLE
20. května
Sbírka na pastorační aktivity v diecézi
Seslání Ducha Svatého 07.30 Ostrov  
  09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Lanšperk  
  17.30 Dolní Dobrouč Májová pobožnost
PONDĚLÍ
21. května
Panny Marie, Matky církve      
ÚTERÝ
22. května
  18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za Markétu a Josefa Hlůžkovy a celý rod
STŘEDA
23. května
  18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za Zdeňku a Jaroslava Skalických a za živé a zemřelé členy rodiny
ČTVRTEK
24. května
Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 18.30 Dolní Dobrouč Za děti a vnoučata
PÁTEK
25. května
  17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.30   Za Ladislava Maixnera a manželku
SOBOTA
26. května
Sv. Filipa Neri 18.30 Dolní Dobrouč Za Helenu Stejskalovou, rodiče a bratra
NEDĚLE
27. května
Nejsvětější Trojice 07.30 Horní Dobrouč  
  09.00 Dolní Dobrouč dětská + rytmika Za farnost
  11.00 Hnátnice  
  17.30 Dolní Dobrouč Májová pobožnost

PONDĚLÍ
28. května
       
ÚTERÝ
29. května
  14.00 Dolní Dobrouč Zpovídá P. J. Krajíček
  18.30   Na úmysl dárce
STŘEDA
30. května
Sv. Zdislavy 18.00 Dolní Dobrouč Májová pobožnost
  18.30   Na úmysl dárce
ČTVRTEK
31. května
Těla a Krve Páně 18.00 Dolní Dobrouč Za farnost
PÁTEK
1. června
sv. Justina 17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.30   Ke cti Nejsv. Srdce Ježíšova
SOBOTA
2. června
sv. Marcelína a Petra 07.30 Dolní Dobrouč Mariánské večeřadlo + mše svatá
Ke cti Neposkvr. Srdce P. Marie
  18.30    
NEDĚLE
3. června
9. neděle v mezidobí 07.30 Ostrov  
  09.00 Dolní Dobrouč – pouť Za farnost
  11.00 Lanšperk