Pořad bohoslužeb v Dolní Dobrouči a okolí ve dnech 1. 7. – 2. 9. 2018

02.07.2018 12:10
NEDĚLE
1. července
13. neděle v mezidobí 09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Hnátnice – pouť
  15.00 Dolní Dobrouč Horáková kaple Na poděkování za 80 let života
PONDĚLÍ
2. července
       
ÚTERÝ
3. července
Sv. Tomáše 14.00 Dolní Dobrouč Zpovídá P. J. Krajíček
  18.30    
STŘEDA
4. července
Sv. Prokopa 18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za Boženu Horákovou, manžela a celý rod
  Po mši sv. modlitba za pokoj a bezpečí v zemi u mariánské sochy u Obecního úřadu    
ČTVRTEK
5. července
Sv. Cyrila a Metoděje 09.00 Dolní Dobrouč Za sv. otce, biskupy, kněze, jáhny, bohoslovce a nová kněžská povolání
PÁTEK
6. července
Sv. Marie Goreti 17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.30   Ke cti Nejsv. Srdce Ježíšova
SOBOTA
7. července
  07.00 Dolní Dobrouč Mariánské večeřadlo + mše svatá
Ke cti Neposkvr. Srdce P. Marie
  18.30   Za P. Filipa Duška
NEDĚLE
8. července
14. neděle v mezidobí 09.00 Dolní Dobrouč Za farnost (farní knihovna)
  11.00 Ostrov
  18.00 Dolní Dobrouč Mariánská družina
PONDĚLÍ
9. července
       
ÚTERÝ
10. července
       
STŘEDA
11. července
Sv. Benedikta      
ČTVRTEK
12. července
       
PÁTEK
13. července
       
SOBOTA
14. července
  18.30 Dolní Dobrouč Za Vladimíra Pecháčka, rodiče a bratra
NEDĚLE
15. července Sbírka na
střechu kostela
15. neděle v mezidobí 09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Lanšperk
  15.00 Dolní Dobrouč Horáková kaple Za Vojtěcha Maixnera
PONDĚLÍ
16. července
P. Marie Karmelské      
ÚTERÝ
17. července
       
STŘEDA
18. července
  18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za Annu Matějíčkovou, manžela a vnučku
ČTVRTEK
19. července
  07.00 Dolní Dobrouč Za Marii Plívovou
PÁTEK
20. července
  17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.30   Na poděkování za dar života a za děti a vnoučata
SOBOTA
21. července
  18.30 Dolní Dobrouč Za Václava Maixnera, rodiče a celý rod
NEDĚLE
22. července
16. neděle v mezidobí 09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Horní Dobrouč
PONDĚLÍ
23. července
Sv. Brigity      
ÚTERÝ
24. července
       
STŘEDA
25. července
Sv. Jakuba 18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za Boženu Skalickou, manžela, dceru a tři zetě
ČTVRTEK
26. července
Sv. Jáchyma a Anny 07.00 Dolní Dobrouč Za Annu Ryšavou, sourozence a celou živou a zemřelou rodinu
PÁTEK
27. července
Sv. Gorazda 17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.30   Za rodiče Hotmarovy, Kubíčkovy, prarodiče a živé členy rodiny
SOBOTA
28. července
  08.00 Dolní Dobrouč  
NEDĚLE
29. července
17. neděle v mezidobí 10.00 Dolní Dobrouč Za farnost
PONDĚLÍ
30. července
       
ÚTERÝ
31. července
Sv. Ignáce z Loyoly 14.00 Dolní Dobrouč Zpovídá P. J. Krajíček
STŘEDA
1. srpna
Sv. Alfonsa Marie z Liguori      
ČTVRTEK
2. srpna
       
PÁTEK
3. srpna
  18.30 Dolní Dobrouč Ke cti Nejsv. Srdce Ježíšova
SOBOTA
4. srpna
Sv. Jana Marie Vianeye 17.45 Dolní Dobrouč Mariánské večeřadlo
  18.30   Ke cti Neposkvr. Srdce P. Marie
 
NEDĚLE
5. srpna
18. neděle v mezidobí 09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Ostrov – pouť
  15.00 Dolní Dobrouč Horáková kaple  
PONDĚLÍ
6. srpna
Proměnění Páně      
ÚTERÝ
7. srpna
       
STŘEDA
8. srpna
Sv. Dominika      
ČTVRTEK
9. srpna
Sv. Terezie Benedikty od Kříže      
PÁTEK
10. srpna
Sv. Vavřince      
SOBOTA
11. srpna
Sv. Kláry      
NEDĚLE
12. srpna
19. neděle v mezidobí 09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Lanšperk – pouť
  18.00 Dolní Dobrouč Mariánská družina
PONDĚLÍ
13. srpna
       
ÚTERÝ
14. srpna
Sv. Maxmiliána Kolbeho      
STŘEDA
15. srpna
Nanebevzetí P. Marie 18.30 Dolní Dobrouč  
ČTVRTEK
16. srpna
       
PÁTEK
17. srpna
       
SOBOTA
18. srpna
       
NEDĚLE
19. srpna Sbírka na
střechu kostela
20. neděle v mezidobí 09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Hnátnice
  15.00 Dolní Dobrouč Horáková kaple  
PONDĚLÍ
20. srpna
Sv. Bernarda      
ÚTERÝ
21. srpna
Sv. Pia X.      
STŘEDA
22. srpna
P. Marie Královny      
ČTVRTEK
23. srpna
       
PÁTEK
24. srpna
Sv. Bartoloměje      
SOBOTA
25. srpna
Bl. Metoděje Dominika Trčky      
NEDĚLE
26. srpna
21. neděle v mezidobí 09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Horní Dobrouč
PONDĚLÍ
27. srpna
Sv. Moniky      
ÚTERÝ
28. srpna
Sv. Augustína      
STŘEDA
29. srpna
Umučení sv. Jana Křtitele      
ČTVRTEK
30. srpna
       
PÁTEK
31. srpna
       
SOBOTA
1. září
  17.45 Dolní Dobrouč Mariánské večeřadlo
  18.30   Ke cti Neposkvr. Srdce P. Marie
NEDĚLE
2. září
22. neděle v mezidobí 09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  15.00 Dolní Dobrouč Horáková kaple Za živé a zemřelé dobrodince Horákovy kaple