Pořad bohoslužeb v Dolní Dobrouči a okolí ve dnech 1. 4.– 29. 4. 2018

01.04.2018 22:13
NEDĚLE
1. dubna
Velikonoční neděle 07.30 Ostrov  
  09.00 Dolní Dobrouč - rytmika Za farnost
  11.00 Hnátnice  
  17.30 Dolní Dobrouč Nešpory
PONDĚLÍ
2. dubna
Velikonoční pondělí 07.30 Dolní Dobrouč Za Františka Kristla, manželku a celý rod
  09.00 Horní Dobrouč  
ÚTERÝ
3. dubna
Velikonoční úterý      
STŘEDA
4. dubna
Velikonoční středa 18.30 Dolní Dobrouč Za Jana Duška, sestru a rodiče
  Po mši sv. modlitba za pokoj a bezpečí v zemi u mariánské sochy u obecního úřadu  
ČTVRTEK
5. dubna
Velikonoční čtvrtek 07.00 Dolní Dobrouč Za sv. otce, biskupy, kněze, jáhny, bohoslovce a nová kněžská povolání
PÁTEK
6. dubna
Velikonoční pátek 17.30 Dolní Dobrouč Adorace
  18.30   Ke cti Nejsv. Srdce Ježíšova
SOBOTA
7. dubna
Velikonoční sobota      
NEDĚLE
8. dubna
2. neděle velikonoční 07.30 Ostrov  
  09.00 Dolní Dobrouč Za farnost (farní knihovna)
  11.00 Lanšperk  
  17.30 Dolní Dobrouč Adorace
Korunka Božího milosrdenství
  18.00   Mariánská družina
PONDĚLÍ
9. dubna
Zvěstování Páně 18.30 Dolní Dobrouč Za Annu a Aloise Horákovy a celý rod
ÚTERÝ
10. dubna
  18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za zemřelé kamarády
STŘEDA
11. dubna
Sv. Stanislava 18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za Václava a Jiřího Havránkovy a duše v očistci
ČTVRTEK
12. dubna
  07.00 Dolní Dobrouč Za Zdeňku a Karla Nejedlých
PÁTEK
13. dubna
  17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.30   Za Jindřicha Ryšavého, manželku, tři syny a celou živou a zemřelou rodinu
SOBOTA
14. dubna
  18.30 Dolní Dobrouč Za Rudolfa Ryšavého, manželku a dva syny
NEDĚLE
15. dubna Národní sbírka ČBK
3. neděle velikonoční 07.30 Horní Dobrouč  
  09.00 Dolní Dobrouč - dětská+rytmika Za farnost
  11.00 Hnátnice  
PONDĚLÍ
16. dubna
       
ÚTERÝ
17. dubna
  18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za rodiče Adamovy, dceru, syna a duše v očistci
STŘEDA
18. dubna
  18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za rodiče Chládkovy, dva syny a celý rod
ČTVRTEK
19. dubna
  07.00 Dolní Dobrouč Za Dalibora Libotovského a rodinu Rajnetovu
PÁTEK
20. dubna
  17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.30   Za Alžbětu Rajnetovou, manžela a celý rod
SOBOTA
21. dubna
  18.30 Dolní Dobrouč Za Josefa Hrdinu a živé a zemřelé sousedy
NEDĚLE
22. dubna Sbírka na
střechu kostela
4. neděle velikonoční 07.30 Ostrov  
  09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Lanšperk  
PONDĚLÍ
23. dubna
Sv. Vojtěcha      
ÚTERÝ
24. dubna
Sv. Jiřího 17.00 Dolní Dobrouč - U skautské klubovny Za skauty
STŘEDA
25. dubna
Sv. Marka 18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za Bedřicha Jansu, sestry, rodiče Jansovy a Vackovy
ČTVRTEK
26. dubna
  07.00 Dolní Dobrouč Na úmysl dárce
PÁTEK
27. dubna
  17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.30   Za Jaroslava Maixnera a živé členy rodiny
SOBOTA
28. dubna
  18.30 Dolní Dobrouč Za Miloše Komárka
NEDĚLE
29. dubna
5. neděle velikonoční 07.30 Horní Dobrouč  
  09.00 Dolní Dobrouč - dětská+rytmika Za farnost
  11.00 Hnátnice