Pořad bohoslužeb v Dolní Dobrouči a okolí ve dnech 1. 10. – 29. 10. 2017

30.09.2017 10:22
NEDĚLE
1. října
26. neděle v mezidobí 07.30 Ostrov  
09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
11.00 Lanšperk  
14.00 Dolní Dobrouč Mariánská družina
PONDĚLÍ
2. října
Sv. andělů strážných      
ÚTERÝ
3. října
  14.00 Dolní Dobrouč Zpovídá P. J. Krajíček
18.30   Za Annu a Aloise Havránkovy a celý rod
STŘEDA
4. října
Sv. Františka z Assisi 18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
18.30   Za Jaroslava a Marii Jansovy a živé členy rodiny
Po mši sv. modlitba za pokoj a bezpečí v zemi u mariánské sochy u Obecního úřadu.  
ČTVRTEK
5. října
  07.00 Dolní Dobrouč Za sv. otce, biskupy, kněze, jáhny, bohoslovce a nová kněžská povolání
PÁTEK
6. října
  17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
18.30   Ke cti Nejsv. Srdce Ježíšova
SOBOTA
7. října
P. Marie Růžencové 07.30 Dolní Dobrouč Mariánské večeřadlo + mše svatá
Ke cti Neposkvr. Srdce P. Marie
18.30   Za Josefa Mikysku a Františku a Oldřicha Hotmarovy
NEDĚLE
8. října
27. neděle v mezidobí 07.30 Horní Dobrouč  
09.00 Dolní Dobrouč - dětská+rytmika Za farnost (farní knihovna)
11.00 Hnátnice  
17.30 Dolní Dobrouč Modlitba sv. růžence
PONDĚLÍ
9. října
       
ÚTERÝ
10. října
  18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
18.30   Za Bedřicha Jansu, sestry a oboje rodiče
STŘEDA
11. října
Sv. Jana XXIII. 18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
18.30   Za Marii a Josefa Jansovy a živou rodinu
ČTVRTEK
12. října
Sv. Radima 07.00 Dolní Dobrouč Za Dalibora Libotovského a rodinu Rajnetovu
PÁTEK
13. října
  17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
18.30   Za Amálii Ryšavou, manžel, tři syny a celý rod
SOBOTA
14. října
  18.30 Dolní Dobrouč Za Miroslava Chládka a celý rod
NEDĚLE
15. října
Sbírka na střechu kostela
28. neděle v mezidobí 07.30 Ostrov  
09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
11.00 Lanšperk  
17.30 Dolní Dobrouč Modlitba sv. růžence
PONDĚLÍ
16. října
       
ÚTERÝ
17. října
Sv. Ignáce Antiochijského 18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
18.30   Na úmysl dárce
STŘEDA
18. října
Sv. Lukáše 18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
18.30   Za Karla Halbrštáta a duše v očistci
ČTVRTEK
19. října
  07.00 Dolní Dobrouč Za Miroslava Pirkla, zetě a celý rod
PÁTEK
20. října
  17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
18.30   Za rodiny Mlynářovy, Matějíčkovy a celý rod
SOBOTA
21. října
Bl. Karla Rakouského 18.30 Dolní Dobrouč Za Františku a Antonína Halbrštátovy
NEDĚLE
22. října
Sbírka na misie
29. neděle v mezidobí 07.30 Horní Dobrouč  
09.00 Dolní Dobrouč – dětská rytmika Za farnost
11.00 Hnátnice  
17.30 Dolní Dobrouč Modlitba sv. růžence
PONDĚLÍ
23. října
Sv. Jana Kapistránského      
ÚTERÝ
24. října
  18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
18.30   Za živé a zemřelé členy rodiny Kovářovy a Ryšavých
STŘEDA
25. října
  18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
18.30   Za Marii Dvořákovou, manžela syna a celý rod
ČTVRTEK
26. října
  18.30 Dolní Dobrouč Za Františku a Antonína Halbrštátovy a celý rod
PÁTEK
27. října
  07.00 Dolní Dobrouč Za Jiřího Novotného a prarodiče
SOBOTA
28. října
Sv. Šimona a Judy      
NEDĚLE
29. října
30. neděle v mezidobí 07.30 Ostrov  
09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
11.00 Lanšperk  
17.30 Dolní Dobrouč Modlitba sv. růžence