Pořad bohoslužeb v Dolní Dobrouči a okolí ve dnech 1. 1. – 4. 2. 2018

02.01.2018 00:04
PONDĚLÍ
1. ledna
Matky Boží Panny Marie 07.30 Horní Dobrouč  
  09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Lanšperk  
ÚTERÝ
2. ledna
sv. Bazila Velkého a Řehoře Naziánského      
STŘEDA
3. ledna
  18.00 Dolní Dobrouč Na poděkování a za Boží pomoc a ochranu
      Po mši sv. modlitba za pokoj a bezpečí v zemi u mariánské sochy u Obecního úřadu
ČTVRTEK
4. ledna
  07.00 Dolní Dobrouč Za sv. otce, biskupy, kněze, jáhny, bohoslovce a nová kněžská povolání
PÁTEK
5. ledna
  17.00 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.00   Ke cti Nejsv. Srdce Ježíšova
SOBOTA
6. ledna
Zjevení Páně 07.30 Dolní Dobrouč Mariánské večeřadlo + mše svatá
  08.15   Za farnost
  18.30   Za Rudolfa Pecháčka, manželku a syna
NEDĚLE
7. ledna
Křest Páně 07.30 Horní Dobrouč  
  09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Hnátnice  
  17.30 Dolní Dobrouč Mariánská družina
PONDĚLÍ
8. ledna
       
ÚTERÝ
9. ledna
  17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00    
STŘEDA
10. ledna
  17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00    
ČTVRTEK
11. ledna
  07.00 Dolní Dobrouč  
PÁTEK
12. ledna
  17.00 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.00    
SOBOTA
13. ledna
  18.30 Dolní Dobrouč  
NEDĚLE
14. ledna
2. neděle
v mezidobí
07.30 Ostrov  
  09.00 Dolní Dobrouč – dětská + rytmika Za farnost
  11.00 Lanšperk  
PONDĚLÍ
15. ledna
       
ÚTERÝ
16. ledna
       
STŘEDA
17. ledna
sv. Antonína      
ČTVRTEK
18. ledna
P. Marie, Matky jednoty křesťanů      
PÁTEK
19. ledna
       
SOBOTA
20. ledna
       
NEDĚLE
21. ledna
Sbírka na střechu kostela
3. neděle
v mezidobí
07.30 Horní Dobrouč  
  09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Hnátnice  
PONDĚLÍ
22. ledna
       
ÚTERÝ
23. ledna
sv. Štěpána 17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za rodiče Matějíčkovy a syna
STŘEDA
24. ledna
sv. Františka Saleského 17.30   Dolní Dobrouč
  18.00   Za Boženu Skalickou, manžela a duše v očistci
ČTVRTEK
25. ledna
Obrácení sv. Pavla 07.00 Dolní Dobrouč Za Jana Matějíčka a manželku
PÁTEK
26. ledna
sv. Timoteje a Tita 17.00 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.00   Za rodiče Kubíčkovy a Hotmarovy a celý rod
SOBOTA
27. ledna
  18.30 Dolní Dobrouč  
NEDĚLE
28. ledna
4. neděle
v mezidobí
07.30 Ostrov  
  09.00 Dolní Dobrouč – dětská + rytmika Za farnost
  11.00 Lanšperk  
PONDĚLÍ
29. ledna
     
ÚTERÝ
30. ledna
  17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za Marii Plívovou
STŘEDA
31. ledna
Sv. Jana Boska 17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00    
ČTVRTEK
1. února
Sv. Jana od Kříže 07.00 Dolní Dobrouč Za sv. otce, biskupy, kněze, jáhny, bohoslovce a nová kněžská povolání
PÁTEK
2. února
Uvedení Páně do chrámu 17.00 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.00   Ke cti Nejsv. Srdce Ježíšova
SOBOTA
3. února
  07.00 Dolní Dobrouč Mariánské večeřadlo + mše svatá
Ke cti Neposkvr. Srdce P. Marie
  18.30   Za Blaženku Kubíčkovou, bratra Josefa, rodiče sourozence a celý rod
NEDĚLE
4. února
5. neděle v mezidobí 07.30 Horní Dobrouč  
  09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Hnátnice