Angličtina

Nabízíme kurzy Angličtiny pro mladší děti v menších pracovních skupinkách pod vedením Evy Kmoníčkové. Scházíme se v klubovně nad „krtečkem“ (vchod ze dvora). Děti jsou rozděleny podle věku a schází se jednou týdně. Hodiny jsou zaměřené na mluvenou i zvukovou stránku jazyka, kterou si děti osvojují prostřednictvím her, písniček, básniček a komiksových příběhů.
 

Come and join us!

Kontakty

Angličtina pro děti
tel.: 737 939 664

Termín

Momentálně se nekoná